Müşteri Hizmetleri: 0 555 040 66 61

Tüm ticari araç sürücülerinin her 5 yılda bir almaları gereken bir belgedir.Sürücüler yaklaşık 1 saat süren ve 9 ayrı bölümden oluşan psikoteknik değerlendirme testlerine girdikten sonra alacağı psikolog onaylı test sonuçlarıyla birlikte  bir psikiyatri uzmanına muayene olurlar.Psikiyatri muayenesi sonucunda "sürücülük yapması uygun görülenler" için hazırlanmış psikoteknik raporu e devlet sisteminde elektronik imzalı ve barkodlu bir rapor olarak oluşur.Denetim görevlileri sürücülerin psikoteknik raporlarını e devlet sistemi üzerinden görebilmektedir.Sürücülerin yanlarında ayrıca bir belge bulundurmalarına gerek yoktur.

Sağlık Müdürlüklerince onaylı psikoteknik ve psikiyatri raporları dışında psikoteknik kartı, psikoteknik belgesi ...v.b hiç bir belge geçerli olmayıp bunları düzenleyenler yasalara aykırı hareketten ve gerçeğe aykırı belge düzenlemekten dolayı yargılanırlar.Teste girmeden alınan raporlar geçersiz ve sahte olup bu tür belgeleri düzenleyenler ve alanlar suç işlemektedirler.Lütfen bu tür kişileri ve kurumları yetkili makamlara bildiriniz.
 
Karayolları Trafik Kanunu 4 Sayılı Cetvel ' de Psikoteknik değerlendirme raporunun nasıl olması gerektiği şöyle belirtilmiştir.
 
Psiko-teknik Değerlendirme Raporu
Yaklaşık 1 saat süren ve 9 Ayrı testten oluşan psikoteknik testine tabi tutulan sürücü için yetkili psikolog bir rapor düzenleyerek onayladıktan sonra sürücüye verir. Sürücü kendisine verilen psikoteknik raporuyla birlikte dilediği bir psikiyatri uzmanına muayene olur.Psikiyatri uzmanları sürücüye ait psikoteknik raporlarını da dikkate alarak sürücüyü psikiyatrik açıdan sürücülük yapmasına mani bedeni veya ruhsal yönden bir engeli bulunup bulunmadığına karar verir.Muayene ardından psikiyatri uzmanını e rapor sistemi üzerinden elektronik imzayla raporu imzalar.Ardındanil sağlık müdürlükleri raporu e rapor sistemi üzerinden elektronik imzayla imzalayarak rapor geçerli hale gelmiş olur.Psikoteknik testi sonrası en fazla 30 gün içerisinde bir psikiyatriye muayene olmayan sürücünün psikoteknik raporları geçersiz hale gelir.Psikoteknik raporları dışında sürücülere psikoteknik kartı, psikoteknik belgesi ... v.b adlar altında başka belgeler verilemez.